BÁO CÁO THÁNG 1 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 02:48 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Thị Trấn 2
  Phần I: Báo cáo tình hình công tác tháng 01
 
Trong tháng 01 năm 2014, trường Tiểu Học Thị Trấn 2 tổ chức thực hiện các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
 Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ về tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện từ học tập sang làm theo qua các công việc cụ thể như:
          Tiết kiệm tiền lương hàng tháng giúp đỡ nhau qua kế hoạch góp vốn xoay vòng.
          Chỉ đạo trong đơn vị tiếp tục thực hiện tốt NĐ 32 của chính phủ khi tham gia giao thông.
Tổ chức các phong trào lập thành tích “ Mừng Đảng Mừng Xuân” Giáp Ngọ 2014.
Phân công CBGV trực bảo quản tài sản, cơ sở vất chất trước, trong và sau tết Nguyên Đán.
          II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  Hoàn thành việc cập nhật số liệu PCGDĐĐT CMC từ 0 – 60 vào chương trình của BGD&ĐT; đón tổ kiểm tra việc thực hiện chương trình PCGD.
  Dẫn đoàn giáo viên thi phần lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tổng số 5 giáo viên đạt 5 giáo viên.
  Duyệt hồ sơ chuyên môn các điểm A, B, C.
  Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghỉ phép (Tết Giáp Ngọ từ ngày 24/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014).
  Chỉ đạo cho giáo viên thực dạy hết tuần 22 theo CKTKN.
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔNG HỢP:
  1. Tổ chức - Thanh tra:
Chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục và theo dõi chất lượng học tập, tiến bộ của học học sinh qua từng tháng.
Tiếp tục duy trì các tiêu chí trường Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của trường.
 2. Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất:
Nhận dự toán năm 2014.
Rút lương tháng 01+02/2014 cho CBGV.
Lập báo cáo tài sản nộp về Phòng GD.
Lập báo cáo GV dạy thể dục về Phòng Giáo dục.
Lập đối chiếu quý IV năm 2013.
Đăng ký biên chế quỹ tiền lương năm 2014.
3. Đoàn thể:
a. Đội TNTPHCM
Duy trì sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội, sơ kết học kỳ I, phát thưởng các phong trào ngày 22/12.
Tham gia các hoạt động mừng đảng mừng xuân do nhà thiếu nhi tổ chức.
Tổ chức 2 buổi lao động tập thể có 187 lượt tham gia.
Tổ chức được 4 cuộc sinh hoạt Sao theo chủ điểm “Mừng đảng mừng xuân” cho các em học sinh khối 1, 2, 3.
Vận động học sinh ủng hộ “Ngày vì người nghèo” và “Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón tết” với số tiền đóng góp là 2.787.000đ.
Công nhận chuyên hiệu ATGT cho học sinh kết quả có 165/201 em.
Duy trì thường xuyên chương trình phát thanh măng non, trong tháng phát được 12 cuộc với 9 em trong đội phát thanh măng non tham gia.
  b. Đoàn TN
 Đoàn viên tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tuyên truyền dịch cúm và bệnh đau mắt đỏ cho học sinh biết cách phòng và phát hiện bệnh kịp thời.
  c. Công Đoàn
Dự hội nghị công đoàn ngành.          
Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào chào mừng Tết Giáp Ngọ.
Đảm bảo ngày, giờ công và nghiêm túc thực hiện tốt nội quy của cơ quan.
Tuyên truyền CBGV và học sinh  thực hiện tốt cuộc vận động quỹ “ Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón Tết”.
  d. Thư viện thiết bị
  Tổ chức cho giáo viên mượn sách và ĐDDH với số lượt như sau:
  + BGH 29 lượt đọc
  + GV 85 lượt đọc
  + HS 285 lượt đọc
  + GV mượn ĐDDH 13/18 GV
  Đôn đốc giáo viên các điểm lẻ lập danh sách học sinh còn thiếu sách để cho học sinh mượn.
  Kiểm kê tài sản, thư viện, thiết bị, làm báo cáo thời điểm ngày 1/1/2014.
    e. Thủ quỹ
   Rút lương và cấp phát lương kịp thời cho CBGV.
   Rút kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường.
4. Đảng CSVN:
Tổng số đảng viên trong trường là 13 đ/c trong đó có  9 đ/c nữ.
Phân công Đảng viên kèm và giúp đỡ các đối tượng ưu tú đ/c Trang,  Nhung, Giàu, Muội để tạo nguồn trong thời gian tới. Các đ/c đảng viên, Ánh, Thậm, Ngân  theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ.
Đã hoàn thành việc xác minh lý lịch đảng tại Tp.HCM của cô Nguyễn Phương Linh.
Đang đề nghị và trình Đảng ủy xem xét lý lịch phát triển Đảng cho cô Phạm Ngọc Nhung.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình trong chi bộ. Thu, trích nộp và sử dụng đảng phí đúng quy định.
5. Công tác ứng dụng CNTT:
Cập nhật vào sổ và theo dõi công văn đến trong chương trình CloudOffice hàng ngày.
Nhập liệu chương trình quản lý nhân sự PMIS.
Tham gia tập huấn phần mềm phổ cập do PGD an minh tổ chức.
Tham gia tập huấn chương trình EQMS do PGD an minh tổ chức.
Thường xuyên theo dõi cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo của ngành qua mạng.
  Báo cáo  kết quả hoạt động tháng và chương trình công tác tháng tiếp theo của nhà trường về PGD.
  Cập nhật văn bản, email thường xuyên, sử dụng có hiệu quả văn phòng trực tuyến online ofice trang web của phòng Giáo dục An Minh.
  Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống email trên miền @anminh.edu.vn.
 
Phần II: Một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014
 
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
 Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ về tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện từ học tập sang làm theo qua các công việc cụ thể như:
          Tiết kiệm tiền lương hàng tháng giúp đỡ nhau qua kế hoạch góp vốn xoay vòng.
          Chỉ đạo trong đơn vị tiếp tục thực hiện tốt NĐ 32 của chính phủ khi tham gia giao thông.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
Kiểm tra hồ sơ sổ sách các tổ khối trưởng từ 1-5.  
Thực dạy và hoàn thành chương trình tuần 23, 24, 25 ở các khối lớp theo phân phối chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng.
   Ngày 15/02/2014 đ/c Bá, Ánh họp BGK chấm thi GVDG cấp huyện tại PGD & ĐT.
   Từ ngày 17/02/2014 đến ngày 21/02/2014 đ/c Bá, Ánh chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
   Sáng ngày 13/02/2014 dự giờ lớp 2/3(Cô Nguyễn Hồng Thậm) tiết Toán, Đạo Đức; chiều dự giờ lớp 4/3( thầy Trần trường Nhựt) tiết Toán; Đạo Đức.
    Sáng ngày 14/02/2014 dự giờ lớp 1/2 (Cô Nguyễn Thị Hồng Lâm ) tiết Tiếng Việt, Toán; chiều dự giờ lớp 3/2 (Cô Lý Thị Kiều Như) tiết Toán và TNXH.
   Ngày 26/02/2014: Duyệt hồ sơ chuyên môn điểm A; giáo viên chuyên trách và TPT Đội.
  Ngày 27/02/2014: Duyệt hồ sơ chuyên môn điểm B.
  Ngày 28/02/2014: Duyệt hồ sơ chuyên môn điểm C.
 
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔNG HỢP:
  1. Tổ chức - Thanh tra:
  Dự kiến đón đoàn thanh tra chuyên đề của PGD & ĐT về trường. Các đ/c được thanh tra: Trần Trường Nhựt; Nguyễn Thị Hồng Lâm; Nguyễn Hồng Thậm; Huỳnh Thị Hồng Ngân.
Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục và theo dõi chất lượng học tập, tiến bộ của học học sinh qua từng tháng.
Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.
 
2. Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất:
Đối chiếu chỉnh sửa các loại hồ sơ quyết toán.
Lập phiếu kiểm kê tài sản năm 2014.
Chỉnh sửa chương trình Misa, hoàn chỉnh đối chiếu tài chính năm 2013.
Chuyển khoản các loại tháng 01/2014.
3. Đoàn thể:
a. Đội TNTPHCM
Chuẩn bị kế hoạch mở lớp cảm tình Đội cho học sinh khối 3.
Duy trì công tác nhắc nhở học sinh dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học.
Phát động phong trào nuôi heo đất, trồng rau xanh gây quỹ Đội.
Triển khai phong trào ngôi nhà tình bạn.
Tiếp tục làm kế hoạch nhỏ gây quỹ Đội
  b. Đoàn TN
 Đoàn viên tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tuyên truyền dịch cúm và bệnh đau mắt đỏ cho học sinh biết cách phòng và phát hiện bệnh kịp thời.
  c. Công Đoàn
Dự hội nghị công đoàn ngành.          
Đảm bảo ngày, giờ công và nghiêm túc thực hiện tốt nội quy của cơ quan.
Tự chấm điểm và xếp loại hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014. Kiện toàn các loại hồ sơ chuẩn bị đón tổ kiểm tra Công đoàn ngành về thẩm định.
  d. Thư viện thiết bị
 Cho giáo viên các điểm lẻ mượn sách giáo viên và mượn truyện cho học sinh.
  Lên kế hoạch cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 điểm A đọc truyện đầu giờ và giờ ra chơi.
  Đôn đốc giáo viên các điểm lẻ lập danh sách học sinh còn thiếu sách để cho học sinh mượn.
 e. Thủ quỹ
   Rút lương và cấp phát lương kịp thời cho CBGV.
   Rút kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường.
4. Đảng CSVN:
Tổng số đảng viên trong trường là 13 đ/c trong đó có  9 đ/c nữ.
Phân công Đảng viên kèm và giúp đỡ các đối tượng ưu tú đ/c Trang,  Nhung, Giàu, Muội để tạo nguồn trong thời gian tới. Các đ/c đảng viên, Ánh, Thậm, Ngân  theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ.
Hoàn thành lý lịch kết nạp đảng cho đ/c Phạm Ngọc Nhung.
5. Công tác ứng dụng CNTT:
Cập nhật công văn trong chương trình CloudOffice  hàng ngày.
Thường xuyên theo dõi cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo của ngành qua mạng.
  Báo cáo  kết quả hoạt động tháng và chương trình công tác tháng tiếp theo của nhà trường về PGD.
  Cập nhật văn bản, email thường xuyên, sử dụng có hiệu quả văn phòng trực tuyến online ofice trang web của phòng Giáo dục An Minh.
  Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống email trên miền @anminh.edu.vn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2014 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014. Đề nghị các bộ phận đoàn thể nghiên cứu thực hiện./.                   
       
Nơi nhận:                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG       
- Phòng GD & ĐT An Minh;
- UBND thị trấn thứ 11;                                                                                    
                                                        

 
Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Nhung
Nguồn tin: Ban Giám Hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 125
  • Tháng hiện tại: 2343
  • Tổng lượt truy cập: 305196

Liên kết