BÁO CÁO THÁNG 2 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 03:03 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Thị Trấn 2
Phần I: Báo cáo tình hình công tác tháng 02

Trong tháng 02 năm 2014, trường Tiểu Học Thị Trấn 2 tổ chức thực hiện các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
 Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ về tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện từ học tập sang làm theo qua các công việc cụ thể như:
          Tiết kiệm tiền lương hàng tháng giúp đỡ nhau qua kế hoạch góp vốn xoay vòng.
          Chỉ đạo trong đơn vị tiếp tục thực hiện tốt NĐ 32 của chính phủ khi tham gia giao thông.
          II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  -  Dẫn đoàn giáo viên dạy giỏi thi thực hành cấp huyện có 5 giáo viên tham gia: đạt loại tốt 5 giáo viên.
  - Tham gia ngày hội Công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học tự làm do PGDĐT tổ chức, kết quả như sau:
     + Giáo án trình chiếu:  2 giải B ( GV Lê Thị Muội; Lê Thùy Trang)
     + Đồ dùng dạy học:  1 giải B ( Tổ văn phòng)
     + Trò chơi “I CAN DO!” tiếng Anh Tiểu học: 1 giải nhất ( Trần Thị Ngọc Yến học sinh lớp 4/1)    
  Hoàn thành việc cập nhật số liệu PCGDĐĐT CMC từ 0 – 60 vào chương trình của BGD&ĐT; đón tổ kiểm tra việc thực hiện chương trình PCGD.
  Duyệt hồ sơ chuyên môn các điểm A, B, C, giáo viên chuyên trách và TPT Đội. Một số giáo viên nộp hồ sơ trễ và còn thiếu thông tin trong các hồ sơ.
  Chỉ đạo cho giáo viên thực dạy hết tuần 23, 24, 25 theo CKTKN.
  Ngày 28/02/2014 đón đoàn thanh tra chuyên đề về thanh tra 04 giáo viên.
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔNG HỢP:
  1. Tổ chức - Thanh tra:
Chuẩn bị hồ sơ thanh tra chuyên đề 4 giáo viên.
Tiếp tục duy trì các tiêu chí trường Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của trường.
 2. Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất:
Đối chiếu chỉnh sửa các loại hồ sơ quyết toán.
Lập phiếu kiểm kê tài sản năm 2014.
Chỉnh sửa chương trình Misa, hoàn chỉnh đối chiếu tài chính năm 2013.
Chuyển khoản các loại tháng 02/2014.
3. Đoàn thể:
a. Đội TNTPHCM
Đã tổ chức lớp cảm tình Đội cho học sinh khối 3.
Duy trì công tác nhắc nhở học sinh dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học.
Phát động phong trào nuôi heo đất, trồng rau xanh gây quỹ Đội.
Triển khai phong trào ngôi nhà tình bạn.
Tiếp tục làm kế hoạch nhỏ gây quỹ Đội.
  b. Đoàn TN
Họp ban chấp hành mở rộng, vận động đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng cầu lộ giao thông nông thôn.
Đoàn viên tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  c. Công Đoàn
Dự hội nghị công đoàn ngành.          
Phối hợp với nhà trường tham gia ngày hội CNTT và ĐDDH tự làm.
Vận động ủng hộ “Ngày vì người nghèo” và “Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui xuân đón tết” với số tiền đóng góp là 2.702.000đ.
Đảm bảo ngày, giờ công và nghiêm túc thực hiện tốt nội quy của cơ quan.
  d. Thư viện thiết bị
  Tổ chức cho giáo viên mượn sách và ĐDDH với số lượt như sau:
  + BGH 29 lượt đọc
  + GV 85 lượt đọc
  + HS 285 lượt đọc
  + GV mượn ĐDDH 13/18 GV
  Đôn đốc giáo viên các điểm lẻ lập danh sách học sinh còn thiếu sách để cho học sinh mượn.
    e. Thủ quỹ
   Rút kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường.
4. Đảng CSVN:
Tổng số đảng viên trong trường là 13 đ/c trong đó có  9 đ/c nữ.
Phân công Đảng viên kèm và giúp đỡ các đối tượng ưu tú đ/c Trang,  Nhung, Giàu, Muội để tạo nguồn trong thời gian tới. Các đ/c đảng viên, Ánh, Thậm, Ngân  theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình trong chi bộ. Thu, trích nộp và sử dụng đảng phí đúng quy định.
5. Công tác ứng dụng CNTT:
Cập nhật vào sổ và theo dõi công văn đến trong chương trình CloudOffice hàng ngày.
Nhập liệu chương trình quản lý nhân sự PMIS.
Thường xuyên theo dõi cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo của ngành qua mạng.
  Báo cáo  kết quả hoạt động tháng và chương trình công tác tháng tiếp theo của nhà trường về PGD.
  Cập nhật văn bản, email thường xuyên, sử dụng có hiệu quả văn phòng trực tuyến online ofice trang web của phòng Giáo dục An Minh.
  Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống email trên miền @anminh.edu.vn.
Phần II: Một số công tác trọng tâm tháng 03 năm 2014
 
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
 Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ về tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện từ học tập sang làm theo qua các công việc cụ thể như:
          Tiết kiệm tiền lương hàng tháng giúp đỡ nhau qua kế hoạch góp vốn xoay vòng.
          Chỉ đạo trong đơn vị tiếp tục thực hiện tốt NĐ 32 của chính phủ khi tham gia giao thông.
Tổ chức các phong trào lập thành tích “ Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3” và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/03/2014.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
  Chỉ đạo cho giáo viên thực dạy hết tuần 26, 27, 28 theo CKTKN.
Chỉ đạo giáo viên và học sinh ôn tập kiểm tra chất lượng Giữa Học kỳ II.
Dự thi cấp tỉnh:
+ Thi giáo viên dạy giỏi : Cô Nguyễn Thị Hồng Lâm
+ Thi giáo án trình chiếu ( Nộp bài viết): Cô Lê Thùy Trang
   Dự giờ thăm lớp và sinh hoạt chuyên môn tổ khối ở 3 điểm A, B, C.
  Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.
   Duyệt hồ sơ chuyên môn các điểm A, B, C, giáo viên chuyên trách và TPT Đội.
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔNG HỢP:
  1. Tổ chức - Thanh tra:
Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.
 
2. Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất:
Sửa chữa nền văn phòng tài điểm chính.
Làm hồ sơ rút lương tháng 03/2014.
Chuẩn bị hồ sơ Kế toán hoàn chỉnh.
3. Đoàn thể:
a. Đội TNTPHCM
Tuyên truyền và tổ chức các trò chơi dân gian chào mừng ngày thành lập Đoàn  thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/2014.
Kết nạp đội viên mới cho học sinh khối lớp 3.
  b. Đoàn TN
  Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn  thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/2014.
  Đoàn viên tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Tham gia tháng thanh niên do BCH đoàn thị trấn tổ chức.
  c. Công Đoàn
Vận động giáo viên đóng góp “Mái ấm công đoàn” và “ Tiếp sức người thầy”.
Tự chấm điểm và xếp loại hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014.
Kiện toàn 12 loại hồ sơ của công đoàn để chuẩn bị đón tổ kiểm tra Công đoàn ngành về thẩm định.
Tổ chức các hoạt động vui chơi chào mừng ngày “Quốc tế phụ nữ 8.3”.
Đảm bảo ngày, giờ công và nghiêm túc thực hiện tốt nội quy của cơ quan.
  d. Thư viện thiết bị
  Cho giáo viên các điểm lẻ mượn sách giáo viên và mượn truyện cho học sinh.
  Lên kế hoạch cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 điểm A đọc truyện đầu giờ và giờ ra chơi.
  Đôn đốc giáo viên các điểm lẻ lập danh sách học sinh còn thiếu sách để cho học sinh mượn.
 e. Thủ quỹ
   Rút lương và cấp phát lương kịp thời cho CBGV.
   Rút kinh phí chi các hoạt động trong nhà trường.
4. Đảng CSVN:
Tổng số đảng viên trong trường là 13 đ/c trong đó có  9 đ/c nữ.
Phân công Đảng viên kèm và giúp đỡ các đối tượng ưu tú đ/c Trang,  Nhung, Giàu, Muội để tạo nguồn trong thời gian tới. Các đ/c đảng viên, Ánh, Thậm, Ngân  theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ.
Hoàn thành lý lịch kết nạp đảng cho đ/c Phạm Ngọc Nhung.
5. Công tác ứng dụng CNTT:
Tham gia tập huấn xây dựng trang thông tin điện tử từ ngày 03/03/2014-07/03/2014 do PGD An Minh tổ chức.
  Cập nhật văn bản, email thường xuyên, sử dụng có hiệu quả văn phòng trực tuyến online ofice trang web của phòng Giáo dục An Minh.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02/2014 và chương trình công tác tháng 03 năm 2014. Đề nghị các bộ phận đoàn thể nghiên cứu thực hiện./.                

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                        
- Phòng GD & ĐT An Minh;
- UBND thị trấn thứ 11;                                                                                   
                                                               
Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Nhung
Nguồn tin: Ban Giám Hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 114
  • Tháng hiện tại: 2332
  • Tổng lượt truy cập: 305185

Liên kết